Spilleregler:

Det spilles 5èr for samtlige klasser.

 • Turneringen spilles i henhold til NFF Indre Østlands reglement for barnefotball dersom ikke annet er beskrevet.
 • Maks 10 spillere pr lag.
 • Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner og skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd
  • Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift. keepere og skader underveis i turneringen. Dette må avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.
 • Spillerliste leveres sekretariat før første kamp.

Overårige Spillere:

 • I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere.
 • Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet

Spilletid:

 • 1x15 min. Minimum 3 kamper.

Draktlikhet:

 • Ved draktlikhet benytter bortelag medbrakt drakt/vester av annen farge.

Pressfri sone:

 • Det spilles med pressfri sone der motstanderlag skal trekke tilbake til midtstrek ved igangsetting fra keeper ved målspark/-kast. Det skal være tydelig avstand til motstander ved avspark.
  • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra keeper.
  • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
  • Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene.
  • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette.
    

Igangsette spill:

 • Bortelaget starter kampen med avspark fra midtstreken.
 • Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten av banen ved målspark/-kast eller etter redning.
 • Ballen er ikke i spill før ballen er utenfor straffeområdet, og medspiller har mottatt ball. (ref pressfri sone)
 • Ved innkast etter at ballen har passert sidelinjen.


Ekstra spiller:

 • Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag. Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål

Ball:

 • Miniklassen: (6-7 år) 3èr.
 • Miniklassen: (8-11 år) 4èr:
 • Arrangør sørger for matchballer.


Fair play:

 • Lagene er klare til å gjennomføre fair play hilsen 1 min før kampstart, samt ved kampslutt.
 • Trenere/lagledere gjennomfører fair play hilsen før kampstart og ved kampslutt.
 • Fokus på fair play i spillet, ovenfor dommere, motstandere og fra sidelinjen!

Dommere:

 • Dommere vil primært være fra arrangørklubb sin ungdomsavdeling og inneha dommerkurs.

Kampverter:

 • Det vil være kampverter/cupverter tilstede ved alle baner.

Premiering:

 • Alle som deltar vil motta premie rett etter siste kamp.

Værforbehold:

 • Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan banene bli stengt og kamper flyttet og/eller avlyst.

Skader:

 • Røde Kors vil ha personell tilstede til enhver tid.

Protester:

 • Eventuelle protester må leveres til sekretariatet senest 30 min. etter kampslutt. Protesten skal undertegnes av lagets trener eller lagleder. Protestgebyr på kr 400,- leveres sammen med protesten. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse kan ikke ankes.
 • Ved enhver protest på forhold under kampen skal kampvert kontaktes etter kamp sammen med dommer.


Jury:

 • Leder:                  Alexander Høistad
 • Medlem 1:            Egen klubb
 • Medlem 2:            Egen klubb
 • Medlem 3:            Annen klubb
 • Medlem 4:            Annen klubbLevert av IdrettenOnline