Årsmøtet i Team Hadeland!

Postet av Brandbu IF den 28. Apr 2020

Årsmøtet i Team Hadeland vil i år bli avholdt på Teams den 26.5.2020 klokka 19.00.
Saker som ønskes behandlet meldes inn innen 12.5.2020, se nærmere informasjon om dette i vedlegget. Invitasjonen finner du her: https://drive.google.com/open?id=14UFlrGGposAHXqm81fMPqYqXIq2ZxffB

Det er fint om alle som ønsker å delta på årsmøtet registrerer seg her: https://forms.gle/nxxWu5QFZJUMV6Yx8 innen 23.05.2020. Bruk adressen som vil bli benyttet ved oppkobling til Teams.
Hvis det er et ønske fra deltakerne kan vi avholde et «prøvemøte» slik at de som vil kan prøve oppkoblingen. Gi i så fall beskjed på bjorn@vesteng.no så kan vi prøve en oppkobling den 14.5.2020 klokka 18.00


0 Kommentar

Brandbumarsjen 2020 AVLYSES!

Postet av Brandbu IF den 24. Apr 2020

Med bakgrunn i årets Koronavirus utbrudd og smittevernsituasjonen, avlyses årets Brandbumarsj. Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021.


0 Kommentar

Idrettsuka 2020 flyttes til 2021!

Postet av Brandbu IF den 18. Apr 2020

Av smittevernhensyn må vi dessverre flytte årets idrettsuke et år frem i tid. Vi håper du som allerede har meldt på ditt barn, ønsker å beholde plassen neste år. Skulle du ønske å få refundert påmeldingsavgiften, tar du bare kontakt med oss så refundere vi det innbetalte.

Året 2020 ble annerledes året for hele idretts Norge, og nå må vi stå sammen i den nasjonale dugnaden det er å hindre spredning av Covid-19. Vi i Brandbu Idretsforening skal gjøre alt vi kan for medlemmer og nærmiljø for å komme tilbake med gode aktivitetstilbud innen alle våre grupper, og innenfor de til enhver tid gjeldene smittevern regler. Vi sees på idrettsuka 2021.


0 Kommentar

Begrenset organisert trening!

Postet av Brandbu IF den 6. Apr 2020

Gran kommune åpner Brandbu Stadion og Brandbu IF åpner kunstgressbanen for begrenset organisert trening.

Fra og med tirsdag 4. april vil det blir mulig å være med på begrenset organisert trening på disse to stadionene.

For fotball på kunstgressbanen gjelder følgende; banen er kun åpen for organisert trening/ egentrening for ungdoms fotballen, fra 13 år, - alle må stille med hansker, egen ball evt. kjegler og følge retningslinjer fra Norges Fotballforbund. All aktivitet må drives innenfor rammen av Helsedirektoratets veileder og anbefaling om idrettsaktivitet.

Retningslinjer for aktivitet på kunstgressbanen

·      Aktiviteten skal foregå i mindre grupper på maks 5 personer totalt.

·      Minimum 1 voksen person pr gruppe.

·      Avstand mellom personer i gruppa skal være minimum 2 meter

·      Ingen form for nærkontakt før, under og etter trening

·      Ingen får adgang til toaletter, varmestue, dusj og garderober.

Her finner du fotballforbundets retningslinjer for aktivitet; Fotball.pdf

Her finner du plakat for fotballens koronavett regler; koronavettregler_klubber_1080_1920-converted.pdf

Her finner du plakat over inndeling på fotballbane; korona-bane.pdf


Retningslinjer for aktivitet på Brandbu Stadion

Friidrett – Åpning for begrenset organisert trening

 1. Åpningen gjelder kun for utøvere født i 2009, eller tidligere. Det åpnes ikke for organisert trening for yngre utøvere eller trening for tilrettelagt-gruppa.
 2. Smittevernreglene skal overholdes, både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, en minimumsavstand på to meter mellom personer.
 3. Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.
 4. Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan være flere grupper på anlegget samtidig dersom det er minst 10 meter mellom hver gruppe.
 5. Alle må vaske hendene grundig før og etter aktiviteten. Treningsklær skal vaskes på minst 60 grader celsius etter aktivitet.
 6. Trening med kastredskaper bør gjennomføres med eget utstyr. Kun den som bruker kastredskap kan hente dette ute i kastfeltet.
 7. Alt utstyr skal desinfiseres før og etter bruk.
 8. Ved bruk av klubbens kastutstyr skal dette desinfiseres før og etter bruk og kun brukes av en utøver på en treningsøkt.
 9. Hvis startblokker brukes må disse desinfiseres før og etter bruk. En startblokk kan kun brukes av en utøver på samme økt.
 10. Hekker kan brukes hvis de kun flyttes/justeres av en og samme person som bruker engangs hansker.
 11. For høyde må utøvere ta med egen presenning som dekker hele matten. Kun en utøver kan hoppe på en presenning. Denne må desinfiseres før og etter bruk. 
 12. Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.

Praktisk gjennomføring.

Det blir kjøpt inn klorin og en balje til desinfisering av utstyr. Blandingsforhold: en del klorin og ti deler vann.

Utvendig doer blir låst opp til håndvask og sprit til hender.

Her finner du friidrettsforbundets koronavettregler; Friidrett.pdf

All aktivitet må drives innenfor rammen av Helsedirektoratets veileder og anbefaling om idrettsaktivitet.

 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline