Smittevern og oppmøteregistrering!

Postet av Brandbu IF den 30. Okt 2020

Med raskt økende smitte og fokus på forebygging og smittevern, er det viktig at alle tar i bruk vår sentrale løsning for oppmøteregistrering. 

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing. Dette gjelder alle som ikke er registrert som en del av arrangementet. Publikum, de som selv kjører til aktivitet og-/eller følger barn til aktivitet, må registrere seg ved hjelp av skjemaet. Hvis du er registret på annen måte, trenger du ikke å benytte dette skjemaet. 

Informasjonen vi samler inn vil KUN bli brukt ved eventuell smittesporing hvis det skulle oppstå smitte ved våre arrangement og trening. Informasjonen lagres i henhold til Gran Kommune sine retningslinjer i 14 dager. Du registrerer navn, mobilnummer og aktivitet.

Takk for hjelpen og samarbeidet. Sammen skal vi jobbe for en trygg og sikker arena for alle våre medlemmer igjennom denne vanskelige tiden.


0 Kommentar

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen!

Postet av Brandbu IF den 12. Okt 2020

Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her.

 

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

Dette er endringene som gjelder fra og med 12. oktober:

 • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.
 • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler.
 • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

Se endringsloggen på Helsedirektoratets sider.


0 Kommentar

ISonen

Postet av Brandbu IF den 12. Okt 2020

Ta i bruk idrettens eget gratisløsning for å lage arrangement med online påmelding og betaling. Du har mange muligheter for å lage en egen fin nettside til arrangementet.


0 Kommentar

Babysvømming starter opp igjen!

Postet av Brandbu IF den 8. Okt 2020

Da har vi endelig gleden av å kunne invitere til babysvømming igjen. Vi starter opp lørdag 17.10.2020 med Gruppe 1 klokken 11:00. og Gruppe 2 klokken 11:30.

De som tidligere har meldt seg på via ventelista får tilbud om plass først. Ellers er det førstemann til mølla. Sett gjerne inn i kommentaren i påmeldingen om ønsket gruppe.

SMITTEVERNREGLENE I FORHOLD TIL KURSDELTAKELSEN 

Vi legger opp kursene slik at smittevernreglene overholdes; 

PRAKTISK GJENNOMFØRING i forhold til garderober, dusj og basseng 

Fremmøte utenfor hovedinngangen til svømmehallen; ca.20 min før den oppgitt kurstiden, (antibac-/håndhygiene, etc. Denne skal alle bruke uansett om de har brukt dette når de gikk fra bilen). Brukes også etter bading og dusj før du går fra anlegget.  

Beskjed gis når dere kan gå inn til tomme garderober 

Ca.12-13 min til skift og dusj 

Kom inn til bassenget 2-3 min. før deres kurstid. 

Dere får gå ned i bassenget når gruppen før dere går opp, som da kan gå inn til tomme garderober. 

Ca. 12-15 min til dusj og skift før dere må være ute av garderoben. 

Neste gruppe kan så komme inn til tomme garderober. 

Færrest mulig personer inn i anlegget. 

Smittevern i svømmehallen 

 • Når du kommer til inngangen på garderobene, vil du finne en plakat med Qr-kode for registrering av besøk, det skal registreres hver gang. Du kan også registrere deg hjemme før du reiser til svømming på https://www.brandbuif.no/p/53898/smitteverncovid19 

 • 1 meters avstand til andre voksne er absolutt og må overholdes, gjelder både basseng og garderober. 

 • Husk egen skiftematte til din baby, vi bruker ikke fellesutstyr i garderobene 

 • Er du eller babyen syk og har luftveissymptomer skal dere bli hjemme 

 • Her kan du lese mer om kursene og melde deg på; https://www.brandbuif.no/p/47068/babysvomming 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline