Årsmøte med alle dokumenter

Postet av Brandbu IF den 29. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brandbu Idretsforening.  

Årsmøtet avholdes onsdag 4.mars kl. 19:00 i Storstua Jens Røislies veg 5.  

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes inn slik at det er styret i hende senest 19. februar 2019 til Brandbu Idretsforening, Postboks 80 Bohus, 2712 Brandbu, eller på epost leder@brandbuif.no   

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er nå gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://www.brandbuif.no/storage/files?uid=1100130227&pfi=45968   


§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)         For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

(2)         Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

(3)         Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.  

(4)       Forslagsrett:

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.              

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt   

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5)         Møte- og talerett:

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret v/leder Ove Nordberg


0 Kommentar

Betaling i Minidrett

Postet av Brandbu IF den 29. Jan 2020

Norges Idrettsforbund jobber hele tiden med forbedringer og fornyelser av sine løsninger for oss i idrettslagene.

Siden vi nå har fakturert i ny løsning, er det mange som ikke finner sine fakturaer i appen, og det stemmer. Det er så langt ikke lansert noe nytt i appen, slik at den vil mangle alt som er fakturert i 2020. Dette er nå prioritert og vil komme på plass med det første.

Det betyr at du foreløpig må betale via enten lenken i e-posten, som tar deg til ny min side, eller ved å gå inn på https://minidrett.no og finne denne side;

Ved å trykke på Betalingshistorikk (Ny) vil du komme til nye fakturaer. Her kan du velge å betale med kort eller Vipps. Har du valgt å godkjenne e-faktura i nettbanken vil fakturaene komme rett i nettbanken.

Har du problemer med fakturabetaling, tar du bare kontakt så hjelper vi deg.


0 Kommentar

Velkommen til Brandbu IF styrkeløft

Postet av Brandbu IF den 12. Jan 2020

Velkommen til Brandbu Idretsforening Styrkeløft. Er du interessert i info om oss eller bare har noen spørsmål så ta gjerne kontakt, enten med Niklas Kanten (leder) eller Geir Olav Andreassen (nestleder). Du treffer oss på e-post styrkeloft@brandbuif.no
Vi tar imot nye medlemmer hele tiden, vi har eget privat treningssted samt at vi jobber med rehabilitering av klubbens styrkerom ved klubbhuset i kjelleren på Brandbu Idrettshall.

Brandbu Idretsforening er et rent idrettslag, der alle aktive, ledere og tillitsvalgte skal igjennom sertifisering via Antidoping Norge, så også styrkeløft. Før du kan søke om lisens som løfter, må du ha gått igjennom ren utøver å også skrive antidopingkontrakt med Norges styrkeløfter forbund. Du kan lese med om styrkeløft på forbundets sider her: https://styrkeloft.no/ 

Ønsker du å meld deg inn i Brandbu Idretsforening Styrkeløft, kan du gjøre det via ny innmeldingsløsning i minidrett her; https://www.brandbuif.no/p/16989/bli-medlem  

Førstkommende mandag, 13.01 så er det kaffe og kake på offisiell "åpning" hos oss! Kom gjerne innom en tur for en liten bit og litt informasjon om styrkeløft, generell trening og hvordan du kan bli med på dette spennende prosjektet (medlemsprisen i Brandbu Idretsforening er kr. 150,- pr. år er rimelig innafor også) 😁 Vi åpner døra klokka 17:00 og adressen er Søndre Skogskolevegen 10. Velkommen skal du være! Del gjerne.

Velkommen til Brandbu If styrkeløft.


0 Kommentar

Medlemskontingenten 2020 faktureres!

Postet av Brandbu IF den 3. Jan 2020

Medlemskontingenten 2020 vil bli fakturert i løpet av kvelden i dag 16. januar 2020. Ved overgang til ny løsning vil det bli mulig å betale med nedlastet faktura i nettbanken, direkte e-faktura i nettbanken, Vippsfaktura eller kort direkte i minidrettsappen. Skulle du oppleve uregelmessigheter, feil faktura eller du ikke får melding i løpet av kvelden eller i morgen, er det fint hvis dere gir beskjed på e-post medlem@brandbuif.no 

Siden jeg er bortreist på ferie frem til 28. januar, vil jeg besvare å se på eventuelle uregelmessigheter ved faktureringen etter det. 


0 Kommentar

Godt Nytt idrettsår!

Postet av Brandbu IF den 1. Jan 2020

Velkommen til et nytt idrettsår som foreløpig er helt tomt. Dette året kan du fylle opp med det du ønsker deg av gode fritidsaktiviteter.

Brandbu Idretsforening jobber hver dag for at du og dine skal ha et allsidig og godt fritidstilbud, enten som aktiv utøver, trimmer, trener, foreldre eller andre.

Viste du at medlemskontingenten til idrettslaget gir deg muligheten til å delta på alle aktiviteter på tvers av våre grupper. Vi som en del av AlleMed prosjektet har fjernet alle treningsavgifter for barn inntil det året de fyller 10 år, så for medlemskontingenten på kr. 150, er det mange muligheter til både sommer og vinteraktiviteter.

Husk å betale medlemskontingenten når den kommer nå i januar, det er et viktig bidrag til en sunn og god økonomi, som gir oss muligheten til å lage det beste idrettslaget for akkurat deg.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline